Om oss

Hejkarlmar.se drivs idealt av oss som studentkår på Kalmars universitet. Vårt syfte är att verka för våra medlemmars rättigheter, intressen och allmännyttiga ändamål som i detta fall är Kalmars turism.

Den ideella föreningen hej Kalmar är alltid öppna för nya medlemmar som delar föreningens målsättning. Dessa behöver främst inte vara till att bidra med en kapitalinsats men däremot tas det i vanliga fall ut en medlemsavgift.

Verksamheten är delvis möjlig tack vara lokala näringsidkare så som www.arningerehab.sealla utlandsjobb och många fler.